THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA plo por 1×14 vrecúšok