THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA plo por 1×10 vrecúšok